SIMAX - właściwości szkła laboratoryjnego

Nowy produkt

Opis

Wyroby ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki Szkło laboratoryjne

Więcej informacji

SIMAX - właściwości szkła laboratoryjnego

Szkło borokrzemowe SIMAX należy do ogólnie znanej na świecie grupy szkła technicznego borokrzemowego klasy 3.3 wg normy ISO-DIN 3585 i odpowiada wszystkim innym gatunkom szkła zgodnym z powyższą normą.

Najważniejsze własności fizyczna szkła SIMAX

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 20-30°C °C-1 3,3x10-6
Gęstość 20°C g cm-3 2,23
Temperatura transformacji 10 13,2 dPas °C 540
Dolna granica temperatury chłodzenia 10 14,5 dPas °C 510
Górna granica temperatury chłodzenia 10 13,0 dPas °C 560
Temperatura punktu mięknienia 10 7,6 dPas °C 825
Zalecana max. temp. pracy z uwzględnieniem tabeli nr 3     500

Odporność na zmiany temperatury
w zależności od grubości ścianki wyrobu

Grubość ścianki Odporność na nagłą zmianę temperatury
1mm 303°C
3mm 175°C
6mm 124°C
10mm 96°C

W trakcie ogrzewania i chłodzenia wyrobów szklanych, wewnątrz szkła występują niepożądane naprężenia wewnętrzne. Określenie zakresu temperatury ma na celu zrównoważenie lub eliminację tych naprężeń. Zalecane zakresy temperatury ogrzewania i chłodzenia wyrobów SIMAX przedstawia poniższa tabela.

  ogrzewanie/czas chłodzenie/czas
zakres temp. 20-550°C 550°C 550-490°C 490-440°C 440-40°C
max. gr. ścianki °C min-1 °C min-1 °C min-1 °C min-1 °C min-1
3mm 140 5 14   140
6mm 30 10 3   30
9mm 15 18 1,5   15
12mm 8 30 0,6   8

Bardzo istotną właściwością szkła SIMAX jest możliwość obróbki za pomocą palnika, co umożliwia wytwarzanie wyrobów, których wykonanie nie jest możliwe w procesie formowania.

Szkło borokrzemowe klasy 3.3 zgodnie z normami
ISO-DIN 3585 pozwala na łatwe zgrzewanie półproduktów oraz wytwarzanie wyrobów ze szkła SIMAX połączonego z innymi gatunkami szkła borokrzemowego zgodnie z obowiązującymi normami.

Własności chemiczne szkła SIMAX

SIMAX - szkło borokrzemowe ma w przybliżeniu następujący skład chemiczny

80,5% wagowych SiO2
12,5% wagowych B2O3
2,0% wagowych Al2O3
4,5% wagowych Na2O/K2O
0,5% wagowych CaO/MgO

Podstawową przyczyną szerokiej skali zastosowania szkła borokrzemowego SIMAX a tym samym doskonałej przydatności do prac laboratoryjnych oraz w skali przemysłowej jest jego bardzo wysoka odporność na działanie gorącej wody, kwasów a także roztworów zasadowych. Odporność szkła SIMAX na działanie czynników chemicznych, określoną przy zastosowaniu znanych metod badawczych ISO-DIN, przedstawia poniższa tabela.

  max.
wartość
otrzymana
max.
wartość
otrzymana
  klasa/nr klasa/nr
odporność na działanie wody 98°C metoda ISO R 19/DIN 12 111 strata zasad mg Na2O/g/ 1 31 1 25
odporność na działanie wody 121°C metoda ISO R 720/DIN 12 111 strata zasad mg Na2O/g 1 62 1 28
odporność na działanie kwasów metoda powierzchniowa ISO/DIN 1776 strata wagi (mgxdm-2) 1 0,7 1 0,3
odporność na działanie roztworów zasadowych metoda powierzchniowa - ISO/DIN 12 116 strata wagi (mgxdm-2) 2 150 1 120

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

SIMAX - właściwości szkła laboratoryjnego

SIMAX - właściwości szkła laboratoryjnego

30 Inne produkty w tej samej kategorii: